Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Инфлация"

Истинската причина за 40 часовата работна седмица и защо сме икономически роби

Икономическото робство, или робството на надника, се отнася за пълната и непосредствена зависимост от надниците, за да се оцелее.

Въпреки че хората през цялата история е трябвало да рабо…

Read more

1 blog post

View older posts »