Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Камъкът от Инга"

Написано върху камък: Камъкът от Инга – древен монумент, изобразяващ рядка „Звездна карта"

Най-известните символи върху Камъка от Инга са тези, представляващи съзвездието Орион и Млечния път. Експертите наричат Камъка от Инга „изключителен археолого-астрономически паметник,…

Read more

1 blog post

View older posts »