Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Мохенджо Даро"

Шест големи енигми на древните цивилзации

Днес се намираме в безпрецедентна повратна точка в човешката история. През последните години се формираха две версии на древната история. Едната ще наречем „алтернативна” история, а другата ще наречем „официална” история.…

Read more

1 blog post

View older posts »