Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Мъртво море"

Преди 3700 години метеор опустошил Мъртво море и близката цивилизация

Преди около 3700 години масивен метеор приближил Земята. Докато навлизал в атмосферата на планетата, той избухнал освобождавайки цялата си космическа ярост и масивна топлинна вълна.…

Read more

1 blog post

View older posts »