Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Пуебло"

Мистерия, гравирана в камък: Какво представляват петроглифите в американския Югозапад?

Какво представляват петроглифите в американския Югозапад? Има повече от 10 000 древни петроглифи, разпръснати из региона, които озадачават експертите още от откриването си. Някои от тези петроглифи изобразяват странни лица с очи с формата на бадем, абстрактни символи, спирали, заг-зази, същества с а…

Read more

Мистериозните допълнителни пръсти на народите Пуебло от Каньона Чако

Древните народи от културата Пуебло от Каньона Чако, днес в Ню Мексико, украсявали къщите си с шестпръстови отпечатъци на ръце и крака.

Макар и в действителност да не е известно защо…

Read more

2 Blog Posts

View older posts »