Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Светлина"

Учени намират „МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО на човешката душа”

„... душата ни се съдържа в структури, наричани микротубули, които на свой ред се намират в мозъчните клетки”.

Терминът „душа” (от лат. Anima) се отнася за нематериално същество, което според твърдения и …

Read more

1 blog post

View older posts »