Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Смарагдов скрижал"

Алхимия, Исак Нютон и числото три

Един от най-влиятелните учени на 17 век бил Исак Нютон. Нютон въвежда това, което става основата на цялата съвременна физика: трите закона за динамиката, но това което много хора не знаят, е фактът, че Исак Нютон е бил извънредно мистична личност и извънредно много се интересувал от алхимия.…

Read more

1 blog post

View older posts »