Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Списък на царете на Шумер"

Древни текстове разкриват: Земята е била управлявана в продължение на 241 000 години от осем царе, които дошли от небето.

Останали скрити от изследователите през годините в множество региони на древна Месопотамия, копията на нещо, което се вярва, че е било един цял ръкопис – наричан „Списък на царете на Шумер” –описват подробно как в далечното минало планетата ни е била управлявана от осем тайнствени царе за смайва…

Read more

1 blog post

View older posts »