Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Съкровища"

Мистериозната ЗАПЕЧАТАНА врата на древния храм Падманабахсвами

Мистериозната врата на древния храм Падманабахсвами е пазена от две масивни кобри, изрисувани върху нея, и няма никакви резета, ключалки или каквото и да е средство за влизане. Говори се, че съхранява невъобразимо богатство и че през нея може да влезе само „САДХУ” от висока степен, запознат с пе…

Read more

1 blog post

View older posts »