Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Титъс Гебел"

Частни градове, свободни клетки, свободни общности – Решението на хегемонията

Рийган Кийли
Waking Times

Живеем в свят, където не все по-голям брой хора започва да им писва да бъдат ограбвани, малтретирани и да бъдат гледани отвисоко от политическата класа. Отново и отново виждаме как нашето правителство (и правителствата по света) действат по начини, които …

Read more

1 blog post

View older posts »