Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Ур"

Белият храм и Великият зигурат в месопотамския град Урук

Египетските пирамиди не са единствената мистерия на стария свят; зигуратът също държи солидно положение на чудност.

Древната земя Урук някога се намирала в южна Месопотамия, на р. Ефрат, и отгова…

Read more

1 blog post

View older posts »