Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Хипнотична регресия Духовна регресия хипноза прераждане Майкъл Нютън"

ЖИВОТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА – ЧАСТ 6: ЗАВЪРШВАНЕ НА СЕАНСА

ПОДГОТОВКА ЗА ОТПЪТУВАНЕ

КОГАГО ПРИВЪРШИТЕ С ПРЕГЛЕДА НА последното посещение на клиента в мястото за избор на живот, трябва да се ориентирате към приключване. Що се отнася до прегледите, четиринадесета глава от …

Read more

1 blog post

View older posts »