Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "астрално пътуване"

Астрално пътуване за начинаещи – Ръководство в осем стъпки

Астралното пътуване, познато още като астрална прожекция, е още един термин за нещо, което обикновено се назовава преживяване извън тялото.

То може да се случи както в будно със…

Read more

1 blog post

View older posts »