Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "социални мрежи"

Безкасовото общество е почти тук и с някои много злокобни последствия

Патрик Хенинсън, 
New Dawn
Waking Times

Сред дългия списък, групиран под флага „конспиративна теория”, е един свят без пари в брой – където технократите господстват над населението и всичко се разменя чрез пластики и чипове за радио-честотна идентификация (ЧРЧИ).…

Read more

1 blog post

View older posts »