Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "ченълинг"

Арктурианците отговарят на въпроси за себе си и своята планета чрез ченълинг

Можете ли да ни кажете повече за себе си и Арктурус? Дали имате ограничен живот в телата си, дали умирате и се прераждате в различни тела? 

Ако да, колко често сменяте телата си? Слу…

Read more

1 blog post

View older posts »