Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Произход на Вавилон - Част 1

Битие 10: 10 – Първо той царува над Вавилон.

Вавилонската кула – началото на тази Система.

Историята за Вавилон е монументална и от огромно историческо значение, но имайки предвид обстоятелствата в света днес, тя е принизена до вероятно едно от най-неясните и незначителни събития в нашата история. Тази много важна история рядко се споменава в съвременните исторически текстове, като е почти нарочно забравена.

Когато чуем името Нимрод, се сещаме за някакъв груб човек, не много умен. В действителност, старовременният Нимрод е бил могъщ водач, основател на първата велика империя на следпотопната цивилизация – царство Вавилон.1

Ноевият потоп опустошава света, в който Ной някога живял. След като водите се отдръпнали и Ной и семейството му напуснали Ковчега, Бог заповядал на оцелелите „ширете се по земята и се размножавайте по нея” (Битие 9:7). За съжаление хората от онова време избрали да не послушат Бога. Близо двеста години след потопа потомците на Ной започнали да се размножават с бързи темпове. Близките роднини на Ной станали патриарси на множество семейства, които се слели в народи. Това ще подреди сцената за Вавилонската империя и Вавилонската религия.

Внукът на Ной, Куш, е един от тези ранни патриарси – един, който става лидер на мнозина. Той не желаел да последва заповедта на Бога „ширете се по земята”, но прави тъкмо обратното – събрал хората заедно. Започнал да обединява всички в една нация, слагайки по този начин началото на движението за обединение, центрирано при Вавилонската кула.2

Библията ни дава малко информация относно Куш, Нимрод и самата Кула. прочитаме в Битие 10:8, че Куш е баща на Нимрод – и това е. Макар и Библията да не ни дава още много, от други древни текстове научаваме, че и Куш и Нимрод стават легенди в целия мирски / езичнически свят.3

Библията ни казва, е че това е началото на вероотстъпничеството при Вавилонската кула – голям бунт срещу Бога и заповедите Му.

По цялата земя; имаше един език и един говор. Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там. И рекоха: хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, да не би да се пръснем по лицето на цялата земя...

Битие 11:1-4

Както ще разкрием в Исполините в Светото писание, хората от следпотопната ера започнали да упражняват това, което желаели предците им преди потопа – по всякакъв начин „да си спечелят име!”. Отново, след потопа, те съзнателно нарушили начините, по които Бог искал да живеят. Защо? Защо се разбунтували тъй бързо? Една от причините е, че много хора все още си спомняли историите как предците им се били разбунтували срещу Бога преди потопа и се възхищавали на усилията им. Мнозина от тези хора ги е било грижа повече за предците им, отколкото за Бога. Също така явно повече ги е било грижа за прехраната.

Водачите на това движение искали да се уверят, че ако някога Бог отново им се разгневи, няма да може отново да ги помете с потоп!4 Това било една от главните причини за построяването на кулата – чист бунт. Според най-различни древни текстове, хората от Вавилон, под властта на Куш, се опитвали да построят толкова висока постройка, че да не им се налага да се тревожат за каквото и да е осъждане от Бога занапред.

Те искали да мога да се изкачат до небесата, да стигнат до Бога и да Го унищожат с мечовете си.5 Силата им, поне в собствените им умове, била в обединението им.  Желанието им било тъй силно, че нищо, поне в собствените им умове, не можело да спре волята им за „свобода”. Толкова е трудно да се разбере защо тези хора се отклонили от правдивите пътища на Бога тъй бързо, но колкото повече научаваме как живели, толкова повече това започва да добива смисъл.

Както винаги, Бог имал съвършен план да осуети бунтовните им планове:

А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Битие 11:5-9

По-далече от това Библията не отива, но това което се случва по това време ще изгради сцената за установяването на една от влиятелните системи на власт и контрол в историята.

След като Бог разбърква езиците на тези хора, никой не можел да разбира никого наоколо. Строежът спрял. Куш, бившият им водач, бил принуден да се откаже от проекта си за построяване на кула. Навел позорно глава. Групите от семейства / народи, някога обединени в този проект, сега започнали да се разпръсват според езиците им – точно както Бог възнамерявал. Но макар и да се разделили, хората все още искали да запазят бунтовните си порядки.

Някои от тези създадени държави се превърнали в империи и хората продължили влиянието и познанието, което били получили от Куш и Нимрод, в своите порядки на живот!6

Въпреки че повечето хора се отказали от проекта Вавилонска кула, някои продължили с друг опит: довършването на град на строителната площадка. Те вече не се концентрирали върху Вавилонската кула. Градът, който „те престанаха да градят” (в Битие 11:8), имал ново име: Вавилон.

Думата Вавилон значи просто объркване: объркването, което се породило, когато Бог променил езиците на хората, които някога живели там. Макар и Куш да бил опозорен, той все пак бил на високо уважение от потомците си заради някогашната му властна позиция.

Синът на Куш обаче, Нимрод, поема юздите след падението на баща си. Нимрод продължава строежа на Вавилон и скоро възвръща достойнството и уважението, които смята, че се полагат на баща му.7 Също така той продължава бунта на Куш с още една стъпка. Библията го споменава само в два стиха:

„Куш роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа. Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.

Битие 10:8-10

Нимрод бил първият „Силен” в следпотопния свят. Също известен като Покорителят на леопарди, той си спечелва слава чрез побеждаването на големи диви животни. Той бил много силен: исполин по име и ръст. Накрая, след като победил всички опасни животни в района, той обърнал поглед към хората наоколо.8

Накрая, той започва първата империя на следпотопния свят – Асирийската / Вавилонската империя. Нимрод  донася първоначалния блясък на на проекта за строене на кула в собствената си империя. И най-вече, донася го в религия на същата основа. От това, контролът и манипулацията му върху хората започват да растат – в големи размери.9

Куш и Нимрод били известни със своя „ченълинг” – общуване с тези в духовния свят. Това всъщност били мъртвите духове на допотопните им предци.10 От тях, двамата получават окултно познание, което им дава способност за големи строителни постижения, като построяването на Кулата. Също както предците им преди потопа, така и Нимрод и Куш „си спечелили име” след това. Всъщност, потомците им толкова много им се възхищавали, че започнали да ги почитат като „богове”.

Имената Куш и Нимрод се въплътили в множество империи след Кулата. Например, Куш също така станал известен като божествата Тот, Хермес и Меркурий; Нимрод като Юпитер, Озирис и Марс.11 Библията дори ги споменава като божествата Ваал и Меродах (Съдии 6:25-8, Йеремия 50:2). Впоследствие мисълта, че има един Бог – един и само един – щяла да бъде поставяна под съмнение.

Отново, Бог имал план да разстрои отстъпническите им вярвания.

Ще разкрием повече какво се е случило в Произход на Вавилон – Част 2.

Към Тайна Вавилон - Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за празнината в Сътворението
Към Неразказаната райска градина
Към Кайн: Семето на змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възходът на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон            Бележки:

1Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 12-13.
2Louis Ginzberg, The Legends of the Jews Volume I: From the 
Creation to Jacob
, trans. Henrietta Szold (Baltimore, Maryland: The Johns 
Hopkins University Press, 1909), 179.
3J. Garnier, The Worship of the Dead Or the Origin and Nature of 
Pagan Idolatry and Its Bearing Upon the Early History of Egypt and 
Babylonia
 (London: Chapman & Hall, Limited, 1909), 61.
4Louis Ginzberg, The Legends of the Jews Volume I: From the 
Creation to Jacob
, trans. Henrietta Szold (Baltimore, Maryland: The Johns 
Hopkins University Press, 1909), 179.
5ibid. p. 179.
6Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 80-81.
7ibid. p. 23, 28, 31, 41.
8ibid. p. 23-24, 40, 227.
9ibid. p. 243.
10Rosemary Ellen Guiley, The Encyclopedia of Witches and Witchcraft 
(New York: Facts on File, 1989), 309.
11Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 209, 25-26, 20, 30, 230, 297, 22, 43-44, 46, 
56, 314, 49, 246.

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »