Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Каин: Семето на змията

Битие 4: 1 - и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.

Кои са родителите на първия убиец Каин?


Още една известна история: Кайн убива Авел - собствения си брат. И тъй, какво трябва да е обладало човек, за да извърши нещо тъй ужасно? Семейството на Каин не било гладно. Не е бушувала война. Както помним от Неразказаната райска градина, змията и Ева може да са стигнали малко по-далеч от това просто да хапнат някакъв плод. Детето им, според множество древни източници, бил Каин.1

Обичайната дума за ставане на баща на дете, в Библията, е роди. Никъде в Библията не се казва, че Адам родил Каин! Макар и Каин да бил дете на Ева, възможно е да е имал гените на някого другиго: на едно разстроено и оплакващо се ангелско създание, превърнато в човек за наказание. С целия гняв и негодувание в това ангелско същество, може ли да се предположи, че Змията ще предаде негативните си качества на всекиго, чийто баща би бил? Възможно ли е това да е причината Каин тъй лесно да извърши убийство?

Змията (Азазил или Накаш), както се каза преди, може да е използвала секса, за да изкуши Ева. От блудството им тя забременяла. В резултат двамата може да са направили близнаци: и Каин, и Авел. Никъде в Библията не се казва нито за Каин, нито за Авел, че са били синове на Адам, нито пък са вписани в родословието на Адам (Битие 5:1)! За Каин, от друга страна, се казва, че е "от лукавия" (1 Йоаново 3:12). Библията дори заявява, че третият син, роден от Ева - Сет - е първото ѝ дете, което всъщност прилича на Адам (Битие 5:3)! Възможно ли е първите двама потомъка от Библията да са притежавали кръвта на някого другиго? Да погледнем:

И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина...

Битие 4:1

За мнозина това е положително доказателство, че Адам е правил секс със съпругата си и е баща на Каин. Думата позна, ако погледнем първоначалния иврит в този стих, наистина има смисъла на "секс", (от което лесно може да се предположи, че са се съвокуплили). Тази дума обаче, също така може да означава нещо съвсем различно.

Думата позна всъщност идва от две думи на иврит: яда и ет. Думата яда не само означава "да имам плътски секс с", но също и "да позная", "да различа" и да "призная".2 Думата ет е непреводима, но обикновено се свързва със "знак", "отличителен белег", или "знамение".3 От тези други значения можем да реконструираме стиха в следното:

И Адам накрая позна  отличителния белег, който бе сполетял Ева...

Битие 4:1

Също така, думата на иврит за зачена (в горния превод) би могла да означава "вече съм с дете". Като съберем всичко това, получаваме друг възможен превод на стиха:

И Адам най-накрая позна отличителния белег, който бе сполетял Ева; че те е с дете, и разбра, че щеше да роди Кайн...

Битие 4:1

Стихът добива съвсем нов смисъл. Възможно ли е също така да означава, че е било време да се роди Кайн, и че Адам е разбрал това? Виждате ли колко лесно стиховете могат да се преведат неправилно, когато хората приемат, че трябва да кажат нещо по определен начин?

Следващата част на същия този стих дава още по-голяма достоверност на аргумента ни. Очевидно, когато Ева за пръв път вижда бебето си Каин, тя си помислила, че го е получила отнякъде отвъд нейния свят.4

Както останалата част от стиха посочва, Ева възкликва: "С помощта на ГОСПОДА придобих човек". (Битие 4:1). Според превода "Нов Йерусалим", стихът се превежда от иврит малко по-различно:

...придобих човек от ангел ГОСПОДЕН.

"Ангел ГОСПОДЕН" - паднал ангел от градината, може би? Очевидно Ева е мислела, че Каин е от някого много значим. От Неразказаната райска градина вече знаем, че ангелите от шестия ден на сътворението се разбунтували и слезли на земята, и приели човешка форма.

След падането на Адам и Ева, Бог бил принуден да наложи наказание на всички тях. Любопитно, повечето от наказанията на Ева били свързани с бременността и раждането. Защо? Дали са били директно свързани с деянието, в което змията и Ева били участвали непосредствено преди падението?

Интересно, в същите тези редове има проклятия и за змията:

Но Той (Бог) се обърнал към змията (с голям гняв) и рекъл: "Понеже направи това... Не ще остане у тебе ни ухо, ни крило, ни и един крайник, от тези с които ги подмами в пошлостта ти и направи ги да бъдат прогонени от рая...

Откровение на Моисей 26:1-4

Очевидно Бог налагал наказания като "око за око" - сексуалният "крайник" на змията бил прокълнат заради начина, по който е бил използван. Това отговаря на въпроса как Кайн е позволил да се спусне по погрешни пътеки в живота:

След като Адам и съпругата му съгрешили, а змията имала съвокупление с Ева и я напълнила  с мръсотия, Ева родила Каин. Той имал форма от отгоре и от отдолу (земята)... Затуй той бил първият, който щял да донесе смъртта в света, от себе си и от мръсотията на змията. В природата на змията е да се спотайва преди да убие, и Кайн се научил по нейния начин.5

Зохар, Пекудеи 21

Каин явно носел особеностите на баща си, което лесно би го отвело до убиването на Авел. В друго проклятие към змията Бог прави предсказание в едно от вероятно най-важните пророчества в Библията:

Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Битие 3:15

Този стих е малко сложен; разделен е на две части. Първо, твърди че семената (или потомците) на змията ще бъдат във вражда със семената на Ева. Семето на змията ще образува една кръвна линия. Чистото, цяло семе на Адам - друга.

Втората част е просто предсказание за самия Иисус Христос и как Той (част от семето на Ева), накрая щяла да нарани главата на змията, но членове от семето на змията щели да успеят само да наранят петата на Иисус. С други думи, разпвайки Го на кръст, потомците на семето на змията щели да успеят да наранят "петата" на Иисус, но Иисус щял да е победителят накрая. Възкръсвайки от мъртвите, Иисус щял да победи проклятието на смъртта в света от змията, и щял поправи смъртното проклятие, което Адам и Ева са донесли на света - той щял да смаже силата на змията, или главата.

Ако Иисус бил от истинското семе на Адам и Ева, което Библията ясно зявява, това пророчество щяло да се изпълни в смъртта Му, погребението и възкресението Му. Семената на змията, през цялата история, щели да имат вражда с кръвната линия, която щяла да доведе до Иисус и учението Му оттам насетне. Ако Кайн (и вероятно други) наистина имали кръвта (или семето) на змията, то наследниците му, естествено, щели да бъдат във война срещу всичко, което е наистина, чисто, от Иисус и от Бога.  

Тези, които имат кръвта на змията и други паднали ангели, щели да образуват нещо, което е известно като "смесени множества". Конфликтът между морала, религиозните вярвания и начините на живот на тези смесени групи дълго време щял да се противопоставя на тези, които са произлезли от Адам дори и до днес, поради описаните причини. Това щяло да породи един от най-важните конфликти в човешката история:

 ... членовете на смесеното множество са децата на прастарата змия, която изкушила Чава (Ева) чрез дървото на познанието, затова смесеното множество е наистина нечистотата, която змията вляла в Чава. От тази нечистота, която се счита за смесеното множество, Кайин (Каин) произлязъл и убил Хевел (Авел)...6 

Зохар, 2 Берешит а28

Има още какво да се каже за тези смесени множества и как мислите им, отношенията им и начините им на живот, са свързани с Адам, Иисус и това пророчество на Библията. Ще разкрием как Каин и другите от семето на змията започнали да налагат на света Пътя на Каин. Най-напред, за да научите повече за начина на живот в дните на патриарха Кайн, вижте "Птици" и "Зверове"

Към Предговор
Към Произход на Вавилон - Част 1
Към Произход на Вавилон - Част 2
Към Теория за празнината в Сътворението
Към Неразказаната райска градина
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

 

                                Бележки:
1The Midrash Rabbah, Bereshith (Genesis) 24:6, trans. Rabbi Dr. H. 
Freedman and Maurice Simon (London: The Soncino Press, 1961).
2Strong’s H3045 - yada, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H3045&t=KJV (accessed Aug. 11, 
2010).
3Strong’s H853 - eth, http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.
cfm?Strongs=H853&t=KJV (accessed Aug. 11, 2010).
4Targum Pseudo-Jonathan (Targum of Palestine / Targum of Jonathan 
Ben Uzziel), On the Book of Genesis, Section 4, Berashith, http://targum.
info/pj/pjgen1-6.htm (accessed Oct. 2, 2009).
5The Zohar, Volume 13, Pekudei, Section 21. Breastplate and Efod, 
203, https://www2.kabbalah.com/k/index.
php/p=zohar/zohar&vol=26&sec=912 (accessed Feb. 24, 2010).
6The Zohar, Volume 1, Beresheet A, Section 28. Hevel-Moshe, 285, 
www2.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar&vol=2&sec=49 (accessed 
Feb. 24, 2010).

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »