Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Наследството на Нимрод

Битие 25: 26 - После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исава;

Яков срещу Исав?

След потопа, отвъд времето на Авраам, има още една история, извънредно свързана с наследството на Вавилон: Исав.

Да се върнем във времето непосредствено след потопа. От Други оцелели от Потопа знаем, че вероятно е имало други групи хора и ангелски потомци, които оцелели. Един от синовете на Ной – Сим – бил избран от Бога да продължи Святото семе на Адам – евентуално до Иисус. Един от потомците на Сим – Авраам – щял да стане много известен човек в Библията – бащата на много народи.

Авраам имал син: Исаак. Исаак имал двама сина: Яков и Исав. Яков щял да има много специално място по отношение на Святата му кръвна линия. Той щял да бъде този, когото Бог щял наименува Израил – бащата на израилския народ.

Яков и Исав били близнаци. По време на раждането им, Исав пръв излязъл от утробата. Според мисленето на древните, първородният син бил от специално значение и запазвал специални привилегии в семейството. Докато Исав излизал от майка си, бебето Яков протегнало ръка извън утробата и сграбчило крака на Исав, вероятно давайки да се разбере, че Яков искал това първородство и че в бъдеще щели да се карат за него (Битие 25:24-26).

Както се предполагало, Яков и Исав наистина не се разбирали. Те постоянно се карали. Интересното в тази цялата тази история било не само, че потомците на Яков щели да съставят народ, а че потомците на Исав щели да направят друга, по-могъща империя. В края на краищата битката им никога нямало да приключи.

За да разкрием едно важно наследство на Тайна Вавилон, ще трябва да се върнем няколкостотин години и отново да посетим времето на Нимрод. Има най-различни извън-библейски разкази, които твърдят, че веднъж Нимрод се изправил срещу Авраам, дядото на Яков. Дори се разказва, че хвърлил Авраам в огнена пещ, понеже не искал да се поклони на идолите му.1 Намесил се обаче ангел и спасил Авраам. Нимрод бил удивен; тъй удивен, че се твърди, че Нимрод го пуснал да си върви по пътя и му дал големи богатства заедно със свободата му.

Битката между нимродовия Вавилон и кръвната линия на Адам очевидно била спечелена от Авраам... този път. Битката на фактическия Вавилон и семето на Авраам обаче щяла да продължи много след Нимрод, дори до днес.

Според най-различни древни източници Нимрод носел „вълшебни” дрехи. Твърди се, че тези дрехи са дрехите на самия Адам.2 Това били дрехите, които Бог му бил направил малко след като разбрал, че е гол в Градината. Твърди се, че Адам ги дал на сина си Сет, който ги предал на бъдещите поколения. Накрая стигнали до Ной. След Ной се намерили в ръцете на Нимрод.3

Когато Адам носел тези дрехи, всички животни наоколо падали ничком в послушание. Нимрод разбрал, че ако носел същите дрехи, животните щели да правят същото. Това вероятно е причината да е известен като голям ловец: покорител на животните.


Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.

Битие 10:8

Очевидно дрехите имали същия ефект и върху човешки същества, което позволило на Нимрод лесно да властва над всички наоколо.4 Ние вече знаем, че владичеството на Нимрод нямало да е вечно. След като чичо Сим го накълцал на парченца, Семирамида „поела юздите” на Вавилон. Както помним от Произход на Вавилон – Част 2, Семирамида имала дете; дете, която твърдяла, че е „прероденият” НИмрод.

Един ден, порасналият „прероден” Нимрод отишъл на лов. Той бил наследил същите тези дрехи от баща си и ги използвал, за да ловува. Братът на Яков – Исав – също бил ловец. Исав забелязал „преродения” Нимрод наблизо и му направил засада. След дълга битка Исав най-сетне убил „преродения” Нимрод.5 Тъй като знаел за вълшебните дрехи, той ги свалил от тялото и избягал. Те вече били притежание на Исав.

Засадата била трудна и Исав бил изтощен от битката. Той тичал през целия път до дома: място, където живеел Яков. След като стигнал при Яков, му се замолил да му даде нещо за ядене. Тук стигаме до известната история от Библиятз:

...  а Исав дойде от полето изнемощял; И Исав каза на Якова: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял; (затова той се нарече Едом). И рече Яков: Най-напред продай ми първородството си.  А Исав рече: Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство? И Яков рече: Най-напред закълни ми се; и той му се закле, и продаде първородството си на Якова. Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана та си отиде. Така Исав презря първородството си.

Битие 25:29-34

Той продал първородството си на Яков за паница леща.

Това спомогнало да се установи братско съперничество, каквото светът не бил виждал. Потомците на Исав щели да се оформят като Едомити – народ, който в крайна сметка щял да създаде една голяма империя – Римската империя!6 Бог мразел Исав не за нещо друго, а заради враждата му с Яков.

Оттам насетне Израил и Рим, като две цялостни групи от хора, непрекъснато щели да бъдат на нокти едни срещу други.

Тази история обаче позволила царска „смяна на стражата” по отношение на властта на древния Вавилон. Някога тя принадлежала на Куш и Нимрод, после на Семирамида, след това на „преродения” Нимрод. А сега Исав свалил царските дрехи от „преродения” Нимрод и си присвоил този символ на величество. Преданието разказва, че той заровил дрехите. В крайна сметка, членове на семейството му може да са ги предавали, тайно, на други властници.

Интересно е, че римската империя щяла да заеме мястото на Вавилон като велика владееща света система. Макар и влиянието на Вавилон да се разпространило през много аспекти на света, първоначалното му величие някога било в града Вавилон. Сега, поне в едно отношение, доминиращото влияние и сила преминали в друга власт и град: Рим.

Във Възход на Тайна Вавилон  ще видим как силата, властта и величието на древния Вавилон се премествала от една империя в друга, от една система от вярвания в друга; вкоренявайки се накрая в системите от вярвания както на религиите, така и на правителствата.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон – Част 1
Към Произход на Вавилон – Част 2
Към Теория за Празнината в Сътворението
Към Неразказаната Райска градина
Към Кайн: Семето на Змията
Към „Птици” и „Зверове”
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон                                 Бележки:
1 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews Volume I: From the 
Creation to Jacob, trans. Henrietta Szold (Baltimore, Maryland: The 
Johns Hopkins University Press, 1909), 216-17.
2Yishai Chasidah. Encyclopedia of Biblical Personalities. Brooklyn: 
Mesorah Publications, 1994, 417.
3Louis Ginzberg, The Legends of the Jews Volume I: From the 
Creation to Jacob
, trans. Henrietta Szold (Baltimore, Maryland: The 
Johns Hopkins University Press, 1909), 177; Louis Ginzberg, The Legends 
of the Jews Volume V: Notes for Volume One and Two
, trans. Henrietta 
Szold (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1909), 
199.
4Rev. Alexander Hislop, The Two Babylons (Neptune, New Jersey: 
Loizeaux Brothers, 1916), 21, 23, 34.
5The Book of Jasher, 27:1-11, trans. Albinus Alcuin (Pomeroy, 
Washington: Health Research, 1966); Louis Ginzberg, The Legends of the 
Jews Volume I: From the Creation to Jacob
, trans. Henrietta Szold 
(Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1909), 276.
6J. H., The Mysterious and Prophetic History of Esau Considered: In 
Connection With the Numerous Prophecies Concerning Edom (1837)
 
(London: J. G. & F. Rivington, 1837), 76.

 
 

Go Back

Comment

View older posts »