Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Второто пришествие на Антихриста - Заключение: Пробуждане

Часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината” (Римляни 13:11-12).

Изборът, който всеки на земята, накрая ще бъде принуден да направи, е ясен като черно и бяло. Иисус означава живот, любов, свобода и святост, докато Антихристът означава смърт, себичност, робство и порочност. Докато времето на новото начало наближава, тази сурова реалност ще става все по-ясна, и нюансите на сивото ще изчезнат.

Културата ни се специализира в създаването на милиони нимродчета (нимрод – същ. 1. ЛОВЕЦ, 2. ИДИОТ, КРЕТЕН – от Mirriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, 2006), всеки един опитващ се да си построи кула. Всичките те са уловени в похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота, водени от любовта към парите и любовта към себе си. Егоцентричната амбиция води единствено до унищожение. В тези последни дни можем да изберем да бъдем нимрод, или пък можем да изберем пътя на Иисуса, предавайки се на Създателя и позволявайки на Светия дух напълно да ни обладае. Това свучи мистично и хипер-духовно, и е абсолютно така.

Преди четири години бях готов да публикувам тази книга, но Господ ми проговори много ясно по начин, който нямаше как да пропусна, казвайки ми да я зарежа веднага и да фокусирам цялото си внимание в опознаването на Господа Иисуса Христа. Разбирате ли, бях прекарал три години в проучване на този материал и опознаване на схемите на дявола и идентичността на Антихриста, но все още не познавах истински Иисус. Разбира се, интелектуално бях приел, че Евангелието е вярно, но не ставах ученик на Иисус и не разбирах какво значи да си покорен на основните Му поучения. Да го кажа прямо, практикувах по-нисша форма на християнството. Книгата ми трябваше да почака.

След като взех това болезнено решение да оставя мечтите си настрана, заведох жена си на излет до върха на планината с изглед към океана тук в Каилуа. Със сълзи на очи ѝ обясних, че зарязвам писането и проучването и вместо това започвам да следвам самия Иисус. Това бе момент на голяма радост за жена ми, дори и да се чувствах, сякаш част от мен умираше. Беше ми трудно да приема, че непосредствените ми желания не бяха в съответствие с Божия план за живота ми в този момент, но направих избора да следвам Иисус.

През следващите няколко години Господ напълни две големи дупки в живота ми. Първо, бях представен пред свръхестетсвената сила на Светия дух; и второ, бях доведен до правилна връзка с Тялото Христово. Без двете, вярвам че публикуването на тази книга щеше да доведе до моето саморазрушение. Последователите на Иисус не са способни да преминат през живота без силата на Светия дух и без подкрепата на Семейството Божие. Вече имам и двете, което ми дава дълбоко усещане за мир и увереност, че мога да изпълня всичко, което Господ ме призове да направя, което ми се разкрива ден след ден в живота ми.

Тази книга е важна и аз зная, че Господ я иска пусната сега, точно по това време, но нека се придържаме към правилната перспектива. Да, ученията за свършека на времето са нещо, което всички ние трябва да разбираме, понеже Иисус ни казва да търсим и нееднократно ни е казал да бдим и да се молим. Но Иисус ни е дал и други указания, които са също толкова фундаментални за значението на това да сме Негови ученици.

„Светоуправниците на тъмнината от тоя век” очакват събуждането на тялото на Антихриста, но небето очаква събуждането на Тялото Христово. Когато Божията църква, Тялото Христово, се върне към простотата на Евангелието и започне да се подчинява на заповедите на Иисус, тогава целият свят ще се почуди, когато видят пробуждането на Тялото Христово. Много от тези, чиито имена са записани в Книгата на Живота от създание-мира, ще бъдат осъдени от Любовта, Силата и Светостта, които ще видят показани, и ще се обърнат от греха, ще прегърнат Иисус и ще заемат местата си в Божието семейство.

Последното Велико пробуждане на Църквата ще предхожда пробуждането на Антихриста и ти си поканен да бъдеш част от него. Невестата на Христа няма да излезе с хленч, а с глобална експлозия на Силата на Любовта!

И тъй, какво означава да следваш Иисус Христос? Честно казано, повечето хора, които твърдят, че са „християни”, излагат името на Иисус. Човешките същества имат много добър вграден „детектор на лицемерието” и той сякаш звъни все по-силно, колкото повече човек се приближава към Църквата; но какво от това? Иисус постави летвата високо и само защото много от последователите Му не могат да я достигнат, не трябва да бъде извинение за отхвърляне на зова Му.

Вероятно сте чували, че приемането на Спасението и получаването на Светия дух в сърцето „безплатен дар”, който няма да ви струва нищо. Това е абсолютно вярно. Иисус не иска нищо от теб, за да направи това да се случи. Може да си най-лошият престъпник и изпълнен с грях, и Той ще те приеме. Иисус го е направил изцяло. Просто кажи: „Да, Иисусе, аз съм твой”, и Той ще те приеме в Божието семейство, като те вземе под крилото си и те направи син или дъщеря на Бога.

Иисус умря, за да може да прати Светия дух на земята като антидот на греха, безплатно предложен на всеки и всички, които ще го приемат. Този безплатен дар на Светия дух е основата на това, което наричаме „Благодат”, но това не е пълнотата на „Благодатта”.

С първата част на Благодатта ние сме спасени и доведени в Божието семейство чрез приемането на предложението, което Христос ни предлага да живее в нас. С тази основа имаме и свободен достъп до удивителните свръхестествени „духовни дарове”, като пророкуване, изцеляване на болните, прогонване на демони и възкресяване на мъртвите.

Повечето пастори биха предпочели тази „духовна сила” да бъде свързвана със „святостта”, но Бог мисли другояче и дава на децата Си пълен достъп до тези дарове, дори и да имат грях в живота си. Силата следователно е свързана с дързостта на индивида и вярата му в това, което Иисус вече е направил. Силата не е избирателно „подадена” от небето въз основа на нечия правдивост и святост, което е отделна пътека на духовното израстване и трябва да се следва от любов към Иисус, отколкото от легалистичен натиск да се „следват правилата”.

Тази отделна пътека на духовно израстване не трябва да се пренебрегва обаче, понеже тя е втората част на Благодатта, което всъщност е пълнотата на Благодатта. За съжаление в днешната егоцентрична култура тази втора част на Благодатта не се изучава много в Църквата, поради което християните често се оказват изглеждащи като лицемери. Това е частта на Благодатта, която ти дава силата съзнателно да се отвърнеш и непрекъснато да се противиш на греха; в действителност да станеш като Иисус и да следваш Светостта на Бога. Сами ние не можем да станем като Иисус. Можем да направим това само чрез силата на Светия дух, който е непрекъснат труд на Благодатта в живота ни, преобръщащ умовете ни и променящ ни в истински представители на Христа на земята.

Често чувам християни да коментират факта, че са „поставени на небесата в Христа Иисуса” и че когато Бог погледне към всички тях, вижда Иисус, понеже Иисус е измил всичките им грехове, „минали, настоящи и бъдещи”. Това е истината, но ние никога не трябва да я използваме като извинение, за да пренебрегваме Божиите указания да се стремим към Святост. Разбирате ли, смъртта на Христос пусна не само Благодат, която ни позволява да застанем пред Отца в Святост; Той пусна и Благодат, която ще позволи на Божиите хора да застанат пред Света в Святост, донасяйки Дух на убеждение в света както никога преди.

В момента Бог поглежда към Църквата и вижда Иисус, но светът поглежда към Църквата и... ами, не вижда Иисус... поне все още.

В Евреи 12:14 се казва, че без Святост „никой няма да види Господа”. Последното Велико пробуждане ще бъде време, когато светът ще види Господа само като погледне тялото Му тук на земята, понеже ще има един остатък от напълно предани, обичащи Иисуса, които напълно ще се отдадат на цялостното дело на Благодатта в живота си, реализирайки пълнотата на това, което е било изкупено от смъртта на Иисус на Кръста.

Първата част на Благодатта не ни струва абсолютно нищо; втората част на Благодатта, която означава действително следване на Иисус, ни струва всичко... но напълно си заслужава! Да следваме Иисус може да ни изглежда, че ни струва всичко, но цената, която плащаме, абсолютно си заслужава, понеже Той единствено иска да махне от нас светската и плътска смет, която само ни дърпа назад и така или иначе няма никаква вечна стойност!

Ето как Иисус обяснява какво означава наистина да Го следваме: „Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? (Матей 16:24–26).

И тъй, света ли искаш, или душата си? Избери Иисус, умри към себе си, живей за Него и за тези около теб и ще наследиш вечността. Защо изобщо да споменаваме другата възможност?

Световната система се управлява от нимроди, които избират да почитат себе си и които безмилостно преследват светска облага. Дори Църквата е опорочена от нимроди, чиито служения са като нестабилни вавилонски кули, пред падане. Те живеят за себе си и следват похотите на плътта си. Посланието им е паралелно на посланието на „Американската мечта” и учат, че Иисус е умрял, за да можем да имаме „хубав живот” тук на земята, с удобства, консуматорство и препълнени банкови сметки. Тези учения допринасят за един открояващ се лаодикейски проблем тук в американската Църква. От една страна, много християни са интелектуално убедени в истината на Евангелието и старателно се опитват да убедят другите да се съгласят с тях.Но пък от друга страна, никой не ги учи, че трябва да умрат към себе си, за да могат напълно да заживеят за Христа. Заслепени от благоденствието, те се оказват изглеждащи като света, докато стават все по-разочаровани, заядливи и осъдителни, опаковани в студената черупка на самодоволството. Но тази слепота приключва!

Често чувам пробуждането на Църквата в края на времето да бъде наричано „Революцията на Илия”. Илия бил призован да се бори против идолопоклонничеството и да се изправи срещу Йезавел, а служението на Илия в края на времето (според Малахия 4:5-6) е също така в церенето на сърца и закърпването на отношения. Консуматорството, материализмът и себичността така са превзели културата ни днес, че с мъка чуваме Божия глас и ни се струва изключително трудно да обичаме ближните. Революцията на Илия ще включва масивно покаяние, като отхвърлим културните си окови и помолим Иисус да изцери слепите ни очи и да обърне сърцата ни обратно към Отеца нас на небесата, предвайки се на плана Му.

Тази книга бе изцяло относно идентифицирането на Нимрод като Антихриста – царят на Вавилон, който отново ще се издигне в Деня Господен. Църквата няма никаква работа с царя на Вавилон, понеже не ни е отредено да понесем гнева на Деня Господен. Само че Революцията на Илия ще идентифицира и ще се изправи срещу царицата на Вавилон – тази велика глобална Йезавел, която е описана в Откровение 17 – 18. Също както историческият Антихрист, тази жена води произхода си от началото на историята и истинската ѝ идентичност може да се намери в книга Битие и в митовете на древен Шумер. Голяма част от Църквата е паднала в измамителната ѝ и привлекателна хватка, но Революцията на Илия ще донесе истина, яснота и свобода, пробуждане и освещаване на Невестата Христова, докато не се покажем на земята като безупречната Невеста, която сме създадени да бъдем.

Апостол Павел обяснява истинския източник на свободата: „Дето пък е Духът Господен, там има свобода” (2 Коринтяни 3:17). Ако искаш истинска свобода, приближи се до Бога и Той ще те превърне в Свят син или дъщеря. Святостта не е списък с правила. Святостта е да си напълно обладан от Духа Господен и да имаш свободата да се събуждаш всяка сутрин и да излизаш в света, знаейки че можеш да направиш всичко, което поискаш, понеже имаш трансформиран ум, който е напълно в съответствие с волята на Създателя на Вселената.

Цялостна сила и любов се изливат от тази небесна свобода. Няма нищо, което дори да се доближава до нея. Ни наркотик, ни фалшиво духовно преживяване, ни интелектуална или плътска стимулация не могат да се сравнят със свръхестествения начин на живот, по който сме призовани да вървим от силата на Светия дух. Движението на Бога в последните дни ще бъде съставено от радикални раби Божии, които ще живеят само за това.

„И като ходите, проповядвайте и казвайте,
че се приближи царството небесно;
болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте.
Даром получихте, даром давайте.”

Матей 10:7–8

Към СЪДЪРЖАНИЕ

Go Back

Comment

View older posts »