Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

10 очарователни разкази за древните богове и техните ЛЕТЯЩИ машини

 „...изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето”. Възможно ли е преди хиляди години древните култури по земното кълбо да са изтълкували погрешно същества с напреднала технология като богове? С поглед върху безбройните описания на „богове”, летящи в нещо, което прилича на съвременни описания на самолети и космически кораби, сме отделили 10 очарователни разказа на възможни погрешни тълкувания.

Ако погледнем назад в историята, ще открием, че независимо къде гледаме, коя култура анализираме, боговете, почитани преди хиляди години, са имали способността да летят. Независимо дали древните култури са описвали тези богове като летящи в Огнени колесници, в облаци, или като летящи пернати змии, изглежда древните култури са имали общ признак, когато са описвали боговете си.

В тази статия ще ви представим 10 очарователни примера за това, което някои вярват, че е доказателство за технологично напреднали същества, които погрешно са били изтълкувани от предците ни като богове, просто защото не са разбирали технологията пред себе си.

Започваме с един от любимите ни текстове, Махабхарата:

 „Боговете, в носени от облаците колесници... ярки небесни колесници една до друга прелетяха по безоблачното небе”. (Сичин, 1985)

 „...изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето”. (4 Царства 2:11)

 „А Господ вървеше пред тях дене в облачен стълб, като им показваше пътя, а ноще в огнен стълб, като им светеше, та да вървят и дене и ноще...” (Изход 13:21)

Господ се приземява на Синайската планина. „...На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината (Синайска) и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Мойсей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината.  А планина Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше...” (Изход 19:16-18)

 „И подигна ме духът; и чух зад мене си голям гръмовен глас: "благословена славата на Господа от мястото си!" И също шум от крилата на животните, които се допираха едно до друго, и шум от колелата до тях и звук от силен гръм.” (Йезекиил 3:12-13)

Господ слиза на високите места с голяма топлина: „Защото ето. Господ излиза от Своето място, ще слезе, и ще стъпи върху земните височини, - и планините ще се разклатят под Него, долините ще се разтопят като восък от огън, като вода, що се лее низ стръмнина.” (Михей 1:3-4)

Освен това, ако погледнем към древен Египет, намираме описание на цар Пепи, докато се „възнася”:

 „Като нетленна звезда; Лети, който лети! Отлита той от вас, о хора! Няма го вече на земята; на небето е! Втурва се към небето като чапла. Целува небето като сокол. Подскочи към небето като скакалец”. (Франкфорт, 1948)

Друг очарователен пример, който най-вероятно описва погрешно изтълкувана технология, може да се намери, когато „ангел” съобщава на Маной за раждането на Самсон от жена му, и който, след като казва на Маной, че името му е чудно:

 „...Когато пламъкът почна да се издига от жертвеника към небето. Ангел Господен се издигна в жертвения пламък.” (Съдии 13:20)

 „И каза му Бог: излез и застани на планината пред лицето Господне; и ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра - земетръс, но не в земетръса е Господ; след земетръса - огън, но не в огъня е Господ; след огъня - лъх от тих вятър (и там е Господ).” (3 Царства 19:11-12)

 „Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница! И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две.” (4 Царства 2:11-12)

Go Back

Comment

View older posts »