Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

30 смайващи факта за древните Анунаки

Според множество древни текстове и книги, написани през годините, преди стотици хиляди години, преди писаната история, планетата Земя е била посетена от астронавти от друг свят. Тези същества слезли на планетата ни и донесли познание и технологии на примитивния човек.

Според  Оксфордския справочник по Световна митология, Анунаките: „са шумерските божества от стария праисторически род; те са хтонични божества на плодородието, свързвани впоследствие с отвъдния свят, където стават съдии. Те вземат името си от стария небесен бог Ан (Ану)”.

В тази статия ще ви представим 30 смайващи факта за древните Анунаки:

Един от най-популярните преводи за Анунаки е (шумерски) „тези, които слязоха от небесата”.

 „Адам” на иврит означава „човек”. „Адаму” е това, което шумерите наричат „първи човек”, робите на Анунаките.

Анунаките дошли от огромна планета, която се нарича Нибиру. Тази планета се намира в най-далечните краища на нашата слънчева система.

Нибиру има 3 600 годишна елиптична орбита. Анунаките дошли от Нибиру, за да копаят злато на Земята. Минералите и ресурсите на  Нибиру намалявали, особено златото.

Всички ужасяващи гравитационни явления са свързани с Нибиру, а някои дори твърдят, че Планетата Х или Нибиру представлява заплаха за Земята и че един ден тя ще се сблъска с нашата планета. Науката обяснява, че тя би могла да съществува, само дето още не са я видели. От митологическа гледна точка Нибиру е истинска.

Според по-късните асирийски и вавилонски митове, Анунаките били деца на Ану и Ки – брат и сестра богове.

Анунаките се появяват във Вавилонския мит за сътворението „Енума Елиш”.

Анунаките се споменават в „Епоса на Гилгамеш”, когато Утнапищим разказва историята за потопа.

Има четири главни богове: Ану, Енлил, Енки и Нинхурсаг.

Вярва се, че Ану е най-ранното засвидетелствано божество Небесен отец. В шумерската религия е също така „Цар на боговете”, „Господ на съзвездията, духовете и демоните” и „Върховен владетел на Царството небесно”.

Интересно, Ану съществувал в шумерската космогония като купол, който покривал плоската земя; извън този купол била първичната вода, известна като Наму.

Енлил се смятал за бог на дъха, вятъра, висините и ширините (височината и разстоянието). Енлил се свързва с древния град Нипур, понякога наричан култовия град на Енлил.

Енки бил божеството на занаятите, пакостите; водата, морската вода, езерната вода, интелекта и творчеството. Точното значение на името му не е сигурно: най-често срещаният превод е „Господар на Земята”.

Има три небесни богове: Инана/Ищар; Нана/Син и Уту/Шамаш.

Има и десет висши богове: Адад, Думузид/Тамуз; Енкимду; Ерешкигал; Кингу; Гещинана; Лахар; Мардук; Нергал; Нинурта.

Игигите са група небесни богове в митологията на древните шумери. Игигите били по-млади богове и понякога са синоним на термина Анунаки.

Преди човеците да бъдат създадени, Игигите били използвани от древните Анунаки като основна работна ръка.

Изследователите вярват, че терминът Игиги е от семитски произход и обозначава група богове в месопотамския пантеон. Все още не е ясно кои древни богове принадлежали към Игигите, но много изследователи предполагат, че Мардук – богът-покровител на град Вавилон – е бил един от Игигите.

Според Теорията за древния астронавт, преди хиляди години, дори преди писаната история, планетата ни е била посетена от астронавти от друг свят. Тези същества били Анунаките.

Според много автори доказателства за съществуването на древните Анунаки могат да бъдат намерени по цялото земно кълбо. Трябва само да погледнем древните цивилизации и способността им да издигат масивни монументи и да превозват камъни, тежащи стотици тонове. Във всяка древна култура ще намерим връзка с Анунаките.

През 1976 г. писателят Сичин публикува личните си преводи на шумерските текстове в серия от книги, наречена „Хроники на Земята”. В тази книга Сичин описва Анунаките и тяхната история в дълбочина.

Трудът на Сичин е силно критикуван. Много археолози и историци не са съгласни със Сичин. Според Сичин, глинените плочки описват извънземна раса, известна като Анунаки, която дошла на Земята да добива злато.

Сичин предполага, че преди 450 000 години на Нибиру, отдалечен член на нашата слънчева система, животът бил застрашен от бавно изчезване, тъй като атмосферата на планетата започнала да се руши.

Преди почти половин милион години, свален от Ану, владетелят Алалу избягал с космически кораб и намерил убежище на Земята. Той открил, че на Земята има злато, което може да се използва, за да се защити атмосферата на Нибиру.

Сичин твърди, че древните шумерски плочи сочат, че преди около 445 000 години, водени от Енки, син на Ану, Анунаките се приземили на Земята, основали Ериду – Земна станция I – за да добиват злато от водите на Персийския залив.

Според древните шумери, „Ериду” – днешният Абу Шахрейн в Ирак – се вярва, че е бил първият град, създаден някога, и че е бил градът на великия бог Енки. Смята се, че градът е бил основан около 5400 г.пр.Хр.

Преди около 300 000 години Енки и Нинхурсаг създали примитивни работници чрез генетична манипулация.

Човеците били хибриден вид и не можели да се размножават. Тъй като нуждата от човеци за работници ставала все по-голяма, древните Анунаки отново манипулирали древното човечество, така че да могат да се размножават сами.

Поглеждайки назад към по-скорошната история, Сичин ни казва, че около 7400 г.пр.Хр. Анунаките дали на човечеството нов тласък; започнал Неолитният период. Полубогове управлявали Египет.

Малко след това, около 3800 г.пр.Хр. започнала урбанистичната цивилизация в Шумер и Анунаките решили отново да основат там старовременните градове, започвайки с Ериду и Нипур.

 

Go Back

Comment

View older posts »