Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

„Богът на боговете” – Шива „Разрушителят”

В древния индуизъм Шива е познат като един от боговете Тримурти („три форми”, индуистката Триада), където той представлява бога, който унищожава вселената, заедно с Брахма (богът, който създава вселената) и Вишну (богът, който запазва вселената). Така той е наричан Шива „разрушителят на злото и преобразователят”.

В т.нар. Шиваизъм, Шива се смята за върховния бог. Могъщо божество, като никое друго.

Древният индуизъм обяснява, че Шива е описан като всезнаещ йогин, който води аскетичен живот в планината Кайлаш и е представян със съпругата си Парвати и двама сина – Ганеша и Картикея.

Шива има много доброжелателни страни, както и други, пораждащи страх. Често е изобразяван потопен в дълбока медитация. Само че в най-свирепите си аспекти Шива често е изобразяван да убива демони. Известен е още като Адийоги Шива и се смята за покровител на йогата, медитацията и изкуствата.

В шиваистката традиция Шива е Върховното същество, което създава, защитава и трансформира вселената.

Обикновено е почитан в аниконичната форма Лингам – абстрактно представяне на индуистко божество.

Само че сред най-ревностните индуси този могъщ бог се счита за истински бог, който ходел сред човеците в далечното минало.

Макар и често смятан за сила за невероятно добро, той всява страх и като сила за невероятно разрушение.

Интересно, за него се казва, че притежава тризъбец, с който може да унищожи всичко по пътя си. Звучи ли ви познато?

Шива бил наричан и Махадева, което означава Великият бог, бог на боговете. И този бог на боговете имал двойна функция в хиндуисткия живот. Разрушение и Творение. Няма творение без разрушение.

Ако погледнем назад към древната история, ще видим, че за Шива, също както за много други могъщи богове, се смятало, че е произлязъл от звездите. Те били почитани като посетители от звездите. С други думи, на тях се гледало като на извънземни, тъй като не произлизали от Земята.

За да научим повече за това могъщо божество, поглеждаме дълбоко в Индия – страна, покриваща над 1.9 милиона квадратни километра, смятана за седмата по големина страна на планетата, дом на около 1.3 милиарда души и следователно втората най-населена на повърхността на планетата.

Индия е също така дом на най-старата оцеляла религия на нашата планета, произлязла чак от 2000 г.пр.Хр.

Интересното е, че за много хора в Индия боговете им не са митологични по природа, а са реални същества, които от време на време се срещат на повърхността на планетата.

Това е могъща и богата история. Индуизмът има много богове и богини, които украсяват обилната им култура с истории, митове, легенди и най-различни принципи, които те представляват. Следователно е естествено да имаме население, което твърдо вярва, че боговете им са били истински. И въпреки факта, че може да са съществували физически, те не всякога може да са били видими, или да присъстват.


Шива като стопанин със съпругата си Парвати.

Ведите – могъща история, предаваща още по-велико послание

Древноиндийските Веди и епоси са най-мощният им аспект. През тях са предадени важни послания. В тях виждаме, че боговете на индуизма не са от Земята. Също както боговете на много други култури, техните богове слезли от небето.

Ведите са изторически записи. Наричани Итихаси, което означава история на санскрит, тези древни писания не били просто обикновени религиозни истории.

И има една важна характеристика, която отличава индуистките богове от другите богове.

Докато другите религии описват бога си като всемогъщо същество, Ведическите текстове описват индуистките богове като често разчитащи на употребата на „инструменти”. Тези инструменти се тълкуват от теориите за древния астронавт като технологии. Технологии от боговете.

С това наум, изниква важен въпрос: Има ли дори малка възможност – както някои от теориите за древния астронавт предполагат – боговете, описани в древните индийски текстове, да са били не само божествени същества, а и извънземни същества?

Една от най-важните индуистки истории е Махабхарата – един от двата главни санскритски епоси на древна Индия, като другият е Рамаяна.

Много автори вярват, че индуистката история Махабхарата е изпълнена с описания на неща, които много хора днес биха интерпретирали като напреднали технологии.

Махабхарата споменава летящи превозни средства – Виманите. Споменава и неща, които изглеждат като оръжия, ракети и дори атомни бомби.


Статуя на Шива в Мурудешвар.

Любопитно, изображенията на Шива въплъщават тази идея за разрушение и творение.

Шива често е описван, държащ барабан, наречен Дамару.

Дамару бил инструмент, който Шива използвал, за да създаде вселената. Описанията на Шива го показват с кобра в нападателна поза около врата му. В едната ръка е изобразен да държи подобно на тризъбец оръжие, наречено „Тришула”, а в центъра му виждаме нещо необикновено: третото око. Шива е единственият бог, изобразяван с трето око. Казва се, че ако третото му око се отвори, ще произведе могъща светлина, която би разрушила всичко.

Това е странно, понеже когато говорим за третото око, говорим за просветление, медитация и мир. А тук имаме Шива, един от най-видните индуистки богове с трето око, което има способността да разруши всичко.

Тъй че трябва да попитаме, дали третото око на Шива – оръжието – и мирната концепция за третото око са едно и също нещо?

Ако не, какво е тогава? И какво или кой точно бил Шива?

Творението


Статуя от Династията Чола, изобразяваща Шива, танцувайки като Натараджа.

Вярва се, че някои от най-ранните Ведически текстове са били написани около преди 4000 години. Само че индийците твърдят, че тези истории могат да се проследят стотици и вероятно дори хиляди години по-рано, съществувайки като част от устно предание, което също както много други неща са били предавани от поколение на поколение.

Теориите за древния астронавт ни казват, че Шива най-вероятно пристигнал на Земята по време, преди съвременните човеци да ходят по планетата, но най-важното – преди събитието, известно в Библейското предание като Великия потоп.

Великият потоп е много важна следа. Ако погледнем внимателно историята, ще открием, че почти всяка култура по земното кълбо има някакви древни писания или устни предания, където се говори и описва масивно разрушение, което се случило на Земята: Великият потоп.

Казва се, че това катастрофално събитие заличило голяма част от живота на Земята само за един ден.

Теориите за древния астронавт сочат към Шива като бога на разрушението. А в хиндуистката традиция трябва да имаме разрушение, за да имаме творение.

Още по-интересен е фактът, че тибетските лами ни казват, че след Великия потоп, когато цялата Земя била разрушена от надигащите се води, когато накрая водите се отдръпнали, било създадено човечеството от семето, което било пазено от Шива.

Всички тези описания са интересни.

Робърт Опенхаймер, бащата на атомната бомба, наблюдавал първата атомна експлозия на мястото за изпитания в Тринити. Там той цитира стих от Бхагавад – индийско писание от 700 строфи на санскрит, което е част от индийския епос Махабхарата.

„Станах смърт, разрушител на светове.” Това е титлата на Шива. Вива Разрушителят.

А погледнато от различна гледна точка, питаме дали е възможно Шива да е бил не просто божество, а извънземен посетител, който бил отговорен не само за създаването на човечеството, но и за унищожаването на по-ранна раса същества, която населявала Земята?

И ако е така, дали Шива е разрушил, за да създаде? Да направи път за съвременните човеци?

 

Go Back

Comment

View older posts »