Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Алхимия"

Алхимия, Исак Нютон и числото три

Един от най-влиятелните учени на 17 век бил Исак Нютон. Нютон въвежда това, което става основата на цялата съвременна физика: трите закона за динамиката, но това което много хора не знаят, е фактът, че Исак Нютон е бил извънредно мистична личност и извънредно много се интересувал от алхимия.…

Read more

Мистериозната връзка между планетите и металите

от Катарина, Петнисто Водно конче
Waking Times

Имало ли е цивилизация преди нас, която да не е усещала това в сърцевината си? Народите преди нас са изпитвали такава почит към небесните обекти, че виждали боговете си в планетите. В търсене на смисъл те се обърнали …

Read more

2 blog posts

View older posts »