Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Дениъл Киун"

Парадоксът на Свободата и Справедливостта

от Гари МакГий

„Абсолютната свобода осмива справедливостта. Абсолютната справедливост отрича свободата. За да са плодотворни, двете идея трябва да намерят границите си една в друга.” – Албер Камю…

Read more

1 blog post

View older posts »