Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Марк Ленер"

Второто пришествие на Антихриста - Двадесет и пета глава: Енергия на заблуда

Когато Иисус поучавал учениците Си за завръщането на Сина человечески, Той предупреждава и за лъжепророци, които щели да се появят и да твърдят, че са намерили Христа. Иисус казва: …

Read more

1 blog post

View older posts »