Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Саксейхуаман"

Човечество - Липсващото звено

от Кен Бърджис

Имате ли въпроси за историята на човечеството? Чудите ли се как преди толкова много хиляди години хората, които уж не са имали нищо освен бронзови сечива, са могли да построят момументи и сгради с прецизно изсечени камъни, тежащи по над 100 тона?…

Read more

1 blog post

View older posts »