Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "Сканда Пурана"

Изгубеният град Дварка – Град, построен от бог и атакуван от вимана

Древен град, за който се казва, че е построен от бог и е споменат в най-свещените и древни текстове на Земята – Махабхарата.

Доскоро самото съществуване на древния град Дварка беше въпрос на митове …

Read more

1 blog post

View older posts »