Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Blog posts : "тайна"

Тайна Вавилон - Предговор

Откровение 17: 5 – И на челото ѝ имаше написано това име: Тайна; Великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

От „Битие” до „Откровение” името

Read more

1 blog post

View older posts »